اخبار

خدمات تعاونی‌های عشایری باید به دست عشایر واقعی برسد

خدمات تعاونی‌های عشایری باید به دست عشایر واقعی برسد

به گزارش مجله خبری کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی، شایان نادری افزود: موضوع سرشماری جامعه عشایری و اختلافات آماری در این خصوص باید یک بار برای همیشه برطرف شود تا خدماتی که توسط تعاونی‌های عشایری و امور عشایر استان‌ها ارائه می‌شود به دست عشایر واقعی برسد.

وی با اشاره به اختلاف آمار عشایر در سامانه سرشماری مرکز آمار ایران و آمار عشایر عضو تعاونی‌های عشایری، گفت: باید پیگیری شود تا این اختلاف در آمار هرچه سریع‌تر برطرف و کسانی که عشایر نیستند ولی نام آنان در سامانه سرشماری ثبتی مبنایی ثبت شده، حذف شوند.

رئیس سازمان امور عشایر ایران افزود: در یکی از استان‌ها اختلاف ۴۰ هزار نفری بین آمار سرشماری ثبتی مبنایی و تعاونی‌های عشایری در خصوص جمعت عشایری وجود دارد که این به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و باید با نظارت امور عشایر استان‌ها آمار عشایر واقعی احصا شود.

نادری گفت: دستگاه ناظر بر فعالیت و خدمات تعاونی‌های عشایری، امور عشایر استان‌ها است و سازمان نیز حمایت لازم را در این خصوص انجام می‌دهد.

https://www.irna.ir/news/85535378/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%AF