اخبار

خرد شدن اراضی کشاورزی گلستان، تهدیدی برای امنیت غذایی


گرگان- مجله خبری کشاورزی- براساس آمارموجود بیش از ۷۵ درصد اراضی کشاورزی کشور اکنون زیر پنج هکتار است که در صورت ادامه روال کنونی در۱۰ سال آینده بیش از ۸۰ درصد این نوع اراضی زیر سه هکتار خواهدشد که علاوه بر معضل خودکفایی در محصولات اساسی، امکان سرمایه گذاری و اجرای مسائل فنی کشاورزی را در این بخش با چالش جدی مواجه می کند.منبع اخبار