اخبار

خرمای استان بوشهر در معرض تهدید کنه‌های تار عنکبوتی


بوشهر – مجله خبری کشاورزی – مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: با توجه به گرم شدن تدریجی هوا، کاهش رطوبت نسبی و آغاز فصل وزش بادهای گرم و خشک در استان به تدریج شهرستان‌های مختلف استان در معرض فعالیت کنه‌های تار عنکبوتی خرما قرار می‌گیرند.منبع اخبار