اخبار

خرید تضمینی بدون هدف/ افزایش قیمت محصولات کشاورزی در بازار مجله خبری کشاورزی

کشاورزی مهارتی است که شامل تصمیمگیری برای زمان مناسب کاشت و محل کاشت سایت agriculture-na هر گیاه میشود. کاشت و برداشت سبزیجات در محیط گلخانه ای موجب شده تا به محصولات کشاورزی پر بازده تبدیل شود. مدیرعامل شرکت «پرتوتاپ رایان» درباره فعالیتهایی که مجموعه تحت مدیریتش در حوزه صادرات داشته است به جامجم میگوید: « استنباط ما این است که موفق شدهایم تا به امروز توانمندیهای صادراتی خوبی را در حوزه فناوری اطلاعات برای کشور ایجاد کنیم. محمدعلی طالبی از پیگیری هایش برای تسهیل صادرات و مانع زدایی برای صادرات محصولات گلخانهای یزد خبر داد و با تعیین مهلت دو ماهه برای مسئولان، آنها را مکلف به پیگیری مسئله صادرات هوایی محصولات کشاورزی، استفاده از رایزنهای بازرگانی و گسترش بازارهای صادراتی کرد. اشاره کنیم. هر کدام از این باکتری ها میتوانند با هم زیستی با گیاه مزرعه شما سبب انتقال صحیح و مناسب مواد مغذی به گیاه شوند. در واقع کودهایی هستند که از چند ماده که شامل یک یا چند مواد مغذی برای گیاه است تشکیل شده اند.

وی ادامه داد: استفاده از سیستم آبیاری نوین، توسعه کشت های گلخانه ای، بهره مندی از سیستم های مکانیزاسیون در کشاورزی، استفاده از بذرهای جدید و نشاکاری به جای بذرکاری از جمله مواردی است که موجب کاهش استفاده از آب و افزایش بهره وری این بخش می شود. بیش از یک سوم کارگران جهان در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند، که بعد از بخش خدمات دوم است، اگرچه تعداد کارگران کشاورزی در کشورهای پیشرفته طی قرنها به میزان قابل توجهی کاهش یافتهاست. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سالیانه میزان قابل توجهی محصول در بخش کشاورزی هدر میرود، گفت: اگر میزان ضایعات محصولات کشاورزی را حداقل ۳۰ درصد در نظر بگیریم، بنابراین از مجموع ۱۲۰ میلیون تن تولید محصولات کشاورزی رقمی حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیون تن محصول هدر میرود. این برنامهها نه تنها به کشاورزان، بلکه به صاحبان مزارع خانگی در تامین حداقل آب مورد نیاز بذرهایی که پرورش میدهند، کمک می کند. افزایش میزان نیتروژن موجود در آبهای زیرزمینی نه تنها باعث تغییرات آبوهوایی در درازمدت میشود، بلکه به حیات ماهیها و سایر موجودات آبزی آسیب میرساند. اصلاح کردن این وضعیت نیز به سرمایه نیاز دارد که این سرمایه موجود نیست و باعث شده که این شرایط فرساینده ویرانگر ادامه یابد و در واقع میتوانیم بگوییم که کشاورزی ایران به قیمت نابودی طبیعت کشور ادامه مییابد.

از قابلیت بلاک چین در ردیابی سوابق مالکیت و مقاومت در برابر دستکاری می توان برای حل مسائل فوری مانند تقلب در مواد غذایی، فراخوان ایمنی، ناکارآمدی زنجیره تأمین و قابلیت ردیابی مواد غذایی در سیستم غذایی فعلی استفاده کرد. در این روش سعی میشود تا با استفاده از گیاهان، قارچ ها، باکتری ها، جلبک ها و همچنین مخمر ها نانوذراتی را ساخت که علاوه بر سایز مناسب بتوانند مواد زائد کمتری تولید کنند و کنترل سمیت آن ها در خاک نیز راحت تر باشد. به طور مثال محققان دریافتند باکتری PGPR که از آن به عنوان باکتریهای ریزوسفوریک نیز یاد میشود. هدف نهایی از هوشمندسازی در زمینه آبزیپروری نیز افزایش کمی آبزیان در همان فضای فیزیکی قبل است که با افزایش ظرفیت تولید و جلوگیری از رشد نرخ مرگومیر ماهیها امکانپذیر میشود.

توضیحات : سیستم کشاورزی هوشمند قادر است با استفاده از سنسورهای مختلف و سیستم های اندازه گیری دقیق موجود در این محصول، پارامترهای موثر در رشد محصولات کشاورزی را اندازه گیری و نظارت کند. معمولا در سال اول در طول یک سال می توان سرمایه اولیهای که برای شروع کار هزینه شده است را به دست آورد و سودآوری مناسب را از سال دوم انتظار داشت. رشد برخی از سبزیجات فقط به فصل خاصی محدود می شود اما نوع دیگری از آنها نظیر گوجه فرنگی و فلفل به عنوان سبزیجات ثابت در تمام طول سال قابل دسترس هستند. در روش شیمیایی سعی میشود تا از مهار کنندههایی نظیر مهارکننده نیتیرفیکاسیون و همچنین اوره آز به کودهایی که پایه نیتروژنی دارند استفاده کنند. این میکروارگانیسم معمولا با حاملهایی نظیر آگار، آگاروز، پلی آکریل آمید و ژلهای آلژینات حمل میشوند.

شاید کشاورزان هم ابتدا به یک تراکتور بدون راننده که در زمین آنها حرکت میکند اعتماد نداشته باشند، اما تراکتورهای بدون راننده یا حتی بدون سرنشین میتوانند فرآیند کاشت محصولات را سریعتر ممکن سازند. اگر مساحتی که در گلخانه خود به کاشت بهلیمو اختصاص دادهاید یک هکتار باشد، شما به یک تن محصول بهلیمو دست پیدا میکنید که بعلت برخورداری از قیمت مناسب و بالا در بازار، سود فراوانی از پرورش و برداشت این گیاه به شما خواهد رسید. همانطور که در متن بالا نیز توضیح دادیم، این نانوذرات به 3 روش فیزیکی، شیمایی و زیستی ساخته میشوند. البته کنترل اندازه نانوذرات شیمایی کمیسخت است و به دلیل ماهیت شیمایی آن ها ممکن است این نانوذرات برای خاک در برخی موارد ضررهایی را داشته باشند.

از مهمترین مسئولیتهای کشاورزان مدیریت آبیاری زمینهای کشاورزی است و این موضوع بخصوص در مناطقی که بارش باران زیاد نیست، اهمیت بیشتری دارد. اما منظور از فناوریهای هوشمند چیست و چگونه میتوانند بهرهوری زمینهای کشاورزی را افزایش دهند؟ متولی رسیدگی به موضوع کشاورزی هوشمند در ایران، کمیته کشاورزی هوشمند در وزارت کشاورزی است و باید برای بهره برداری هوشمند از زمین کشاورزی سنسورهای خاص در زمین نصب کند. وزیر اقتصاد هم پس از صحبتهای رییس جمهوری اعلام کرد که از روز شنبه (نهم آبان ماه) طرح وام بدون ضامن در بانکهای دولتی اجرایی شود و وزارت اقتصاد بر اجرای آن نظارت خواهد کرد.برای دریافت وام بدون ضامن در مرحله اول، شاغلان، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه های اجرایی و شاغلان و بازنشستگان نهادهای عمومی غیردولتی، مشمول دریافت تسهیلات بدون ضامن هستند. همچنین گفته شده بود در وزارت جهاد کشاورزی برنامهریزی صورت گرفته مبنی بر کنترل مصرف گیاهان و محصولات کشاورزی پرمصرف از نظر آبی به دو روش است که میتوان به انتقال آنها به محیطهای کنترل شده گلخانهای یا استفاده از روشهای آبیاری نوین مانند میکرو دست زد. یکی دیگر از جدیدترین فناوری های کشت گلخانه ای، سیستم های آبیاری خودکار است. گام گذاشتن در این حوزه به شدت به نفع اقتصاد و زمینهساز استفاده از ظرفیت اقتصادی کشور است.

برخی گروههای ملیگرا و هر کسی هم که دانش و بینش داشت و هشیار بود با این طرح مخالف بود و البته کار گروههایی از مخالفان به حبس کشید. اما امروزه کودهای نانو زیستی که با استفاده از شیمیسبز ساخته میشوند بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. در این روش و با استفاده از نانوذرات پوششی چنین اتفاقی رخ میدهد. همسایگی و همکاری این شرکتها با واخنینگن از جمله دلائلی است که باعث شده این دانشگاه و مرکز تحقیقاتی به برترین مرکز پژوهشهای کشاورزی در جهان تبدیل شود. با استفاده از این محصولات می توانید میوه و سبزیجات خود را به دورترین نقاط جهان با کیفیت عالی ارسال کنید.

عموما در داخل این نانوذرات موادی همچون اوره، نمک آمونیوم و مواد مغذی دیگر که در روشهای کوددهی سنتی استفاده میشود قرار میگیرند. در واقع این کود ها از مواد ارگانیک و همچنین غیرارگانیک برای پوشش کود ها و مواد مغذی استفاده میکنند. طبق این گزارش 20 کشور بزرگ تولید کننده محصولات کشاورزی در مجموع 1531.4 میلیون تن محصول کشاورزی تولید میکنند که ۳۴ درصد از این محصول تنها در کشور ایالات متحده امریکا تولید میشود و دیگر کشورهای واقع در این قاره ۲۳ درصد از سهم تولید محصولات کشاورزی را به خود اختصاص دادند. با این فناوری، کشاورزان در مزارع بزرگ میتوانند برنامه یکسانی به چند تراکتور بدهند و این تراکتورها به شکل کاملا یکسان و همزمان بذرها را در مسیرهای مشخص بکارند. استفاده از سامانه موقعیتیاب جهانی یا جیپیاس (GPS) نیز چه در تراکتورهای بدون سرنشین و چه در تراکتورهای امروزی میتواند به کشاورزان کمک کند تا مسیر مستقیم برای کاشت بذرها را پیدا کنند و به این شکل از بیشترین فضای ممکن زمین استفاده کنند. در این فرآیند هر دانه در قسمت جدا ریخته میشود و هنگام کاشت با توجه به نیاز کشاورز از ردیف دانههای مورد نظر استفاده میشود. هر دانهای که کاشته میشود نیاز به شرایط کاشت، نگهداری و برداشت بخصوصی دارد و حتی اگر در یک زمین دانههای یک شکل کاشته شود، باز هم یکسان رشد نخواهند کرد.

به طور مثال پلی سولفون، پلی وینیل کلراید، پلی اوراتان و پلی استرن در دسته پلیمرهای پوشش دهنده مواد مغذی و کود ها قرار میگیرند. همچنین کودهای حاوی مواد مرکب سولفور دار میتوانند مواد مغذی حاوی اوره را در خود جای دهند و با فشار هیدرواستاتیک آن را در کنار گیاه آزاد کنند. این مواد شیمایی به طور مثال اوره آز میتواند از پخش شدن اوره در خاک و آلودگی محیط زیست کم کند. 3- نانوذرات پوششی : این دسته از نانوذرات پوششی را برای مواد مغذی و کود ها ایجاد میکنند تا آن ها بتوانند درموقعیت مختلف در خاک و در کنار گیاه آزاد شوند. موضوع دیگر بحث پایش و نگهداری از زمینهای کشاورزی پس از کاشت محصولات است.

بازار فیزیکی مشابه بازارهای سنتی خرید و فروش کالا است که کشاورزان از طریق مباشر محصولات خود را در این بازار عرضه میکنند. بخشی از دستگاههای بهکار رفته در این سامانه روی دام نصب میشود و بخش دیگری از آنها را در نقاط مختلفی از محیط دامپروری قرار میدهند سپس اطلاعات جمعآوری شده از طریق این تجهیزات را با فناوری اینترنت اشیا دادهبرداری کرده و با استفاده از فناوریهای دیگری مانند هوش مصنوعی و کلانداده، این اطلاعات خام را در پلتفرم اختصاصی شرکت «پرتوتاپ رایان» تحلیل میکنند. نمونههای زیادی وجود دارد که نشان دهنده این است که چگونه هوش مصنوعی میتواند این کار را انجام دهد. در نهایت کشاورز مزرعه وسیعی خواهد داشت که گیاهان آن یکسان رشد کردهاند و مشکلی در آبیاری و برداشت محصول به وجود نخواهد آمد. چنین برنامههایی شرایط آب و هوا و نیاز بذرها را در زمانها و مکانهای مختلف میسنجند و حجم آب و بهترین زمان آبیاری را به کاربر پیشنهاد میدهند. وی در ادامه با اشاره به اهمیت توسعه گلخانه در سطح استان، افزود: سال گذشته ۱۸ هکتار گلخانه در سطح استان به بهرهبرداری رسید و شرایط برای احداث ۱۲۰ هکتار گلخانه جدید نیز فراهم شد که پس از صدور مجوزهای لازم، کار احداث آن در دسترس اقدام است.

باید به شما بگوییم که مطالعاتی زیادی در مورد نانو کود ها انجام شده است. شرکت «پرتوتاپ رایان» مطالعاتی را روی پرورش ماهیهای سردآبی و گرمآبی در محیطهایی مانند استخر و قفس انجام داده است و سامانهای را طراحی کرده که کاملا مشابه سامانه دامداری هوشمند این مجموعه است؛ تنها با این تفاوت که تیمی متشکل از متخصصان حوزه آبزیپروری روی این سامانه کار کردهاند. خورخه ماریانو جردن گفت: نکته سوم این است که بخش بزرگی از وظیفه من، بهبود مناسبات اقتصادی دو کشور است؛ اینکه بتوانم بازارهای بیشتر و متنوعتری برای تجارت عمقی فراهم کنم. در هفتههای اخیر عنایتالله بیابانی قائم مقام خانه کشاورز، میزان تولید مرکبات را در سال ۹۰ را ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تن اعلام کرده و گفته بود در حال حاضر ۴۰ هزار شغل مستقیم در این بخش ایجاد شده که در صورت واردات مجدد مرکبات، اشتغال ایجاد شده در این بخش از بین میرود. به طوری که در چند سال اخیر میزان دیاکسیدکربن موجود در جو زمین به علت فعالیتهای انسانی به حد بحران رسیده است.

محققان کشور نیز امکان برنامهنویسی و ساخت این نوع پهپادها را دارند و میتوان از طرحهای آنها که امروز در نمایشگاههای فناوری به نمایش گذاشته میشود، برای تولید محصولات مناسب زمینهای کشاورزی کمک گرفت. او که در رشته فناوری اطلاعات (IT) تحصیل کرده بود، تصمیم گرفت با کمکگرفتن از حوزه تخصصیاش سازوکاری را طراحی و اجرا کند که مانع از نابودشدن چنین حجم عظیمی از سرمایههای فیزیکی، دامی و حتی گیاهی شود. خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان ؛ افشان افشارکیا گلخانه دار و دانش آموخته رشته کشاورزی در این شهرک حدود سه هکتار گلخانه احداث کرده و میگوید: با همت و تلاش حتی با دست خالی هم میتوان کاری را شروع کرد.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» در سه ماهه پایانی سال 1400، وزارت نیرو در برخی از مناطق کشور اقدام به قطع برق کشاورزی به مدت طولانی کرد که خسارت هایی را به کشاورزان وارد نمود و همچنین سازمان هواشناسی در یکی از استان ها پیش بینی نادرستی از بارش نزولات آسمانی برای حداقل سه ماه داشت که منجر به کاشت بیش از 400 هزار هکتار گندم دیم شد، اما بارشی رخ نداد و عملات خسارت زیادی به این گروه از کشاورزان وارد شد. تقاضای سرمایهگذاری برای ایجاد گلخانه در بیشتر مناطق استان وجود دارد، اما تاکنون بیشترین گلخانههای گلستان در گرگان و گنبدکاووس ساخته شدهاست. علاوه بر این هزینه اجاره کردن زمین و کود و آب هم وجود دارد که بسته به شهر محل زندگی و نوع کود مصرفی متفاوت است. ماشین کاشت هیبریدی به کشاورز اجازه میدهد در زمان کاشت دانهها، هرجا شرایط زمین متفاوت بود، نوع دانهها را عوض کند. اسکلت گلخانه سایه ایجاد میکند و با توجه به زاویه تابش این سایهها متفاوت است لزوم توجه به این امر بویژه در تولید زمستانه حائز اهمیت است چرا که تغییرات اندکی دردرصد نور رسیده به گیاهان میتواند نقش بسزایی در کمیت و کیفیت تولید داشته باشد.

او در ادامه میگوید: «ما در پرتوتاپ رایان برای تولید تجهیزات و ادوات هوشمند کشاورزی، از فناوریهای نوینی مانند هوشمصنوعی، اینترنت اشیا و کلانداده استفاده میکنیم تا درواقع بتوانیم کشاورزی نسل چهارم را با موفقیت در کشور پیادهسازی کنیم. وقتی دکتر بهنگار پای صحبت دامدار نشست، چنان تلنگری به او خورد که تا مدتها گوشهای از ذهنش را مشغول کرده بود. به گزارش ایسنا، هر کشوری در بحث واردات محصولات تولیدی بهوِیژه در حوزه موادغذایی و کشاورزی دارای یکسری استانداردها است، اگر پس از ورود محصول و انجام آزمایشهای اولیه مشخص شود آن محصول طبق استانداردها و قوانین آن کشور نیست، این محصول به کشور مبدا برگشت داده خواهد شد. وی اما شرایط را برای محصولاتی که به دلیل باقی مانده ترکیبات شیمیایی کشاورزی خطرناک (کود یا آفت کش) یا فلزات سنگین به کشور برگشت داده شده اند را کاملا متفاوت عنوان کرد. در مناطق مختلف ایران زمان کشت خیار گلخانه ای متفاوت است.

مولدهای وحشی محصولات از جمله گندم، جو و نخود در منطقه خاور نزدیک یافت میشوند. این کود ها به روش شیمیایی هم آزاد سازی میشوند. 2- روش شیمیایی که به آن رویکرد bottom-up نیز گفته میشود. گرچه عوامل و پدیدههای طبیعی نیز در تغییرات اقلیمی زمین نقش دارند، اما فعالیتهای انسانی به مراتب سریعتر و بیشتر روی تغییر اقلیم اثرگذار است. اصلیترین کاربردهای این سامانه هوشمند در افزایش تابآوری کشاورزی، پیشبینی مخاطرات طبیعی و ارائه توصیههایی در جهت مبارزه با آفات است. طبیعی بود که از طعم خیار گلخانه ای لذتی نبرند و گوجه فرنگی گلخانه ای را به سفره های خود راه ندهند. همچنیـن ایـران کشـوری اسـت کــه از نظــر اقلیمــی بـر روی کمربنـد خشـک و نیمـهخشـک جهـان قـرار گرفتـه و بیـش از ۸۸ درصد مسـاحت کشــور در معــرض پدیــده بیابـانزایــی قــرار دارد. محصولات گلخانه ای با توجه به کیفیت و مرغوبیت، علاوه بر مشتریان داخلی در جوامع بینالمللی نیز طرفداران بسیار دارد که موجب افزایش تولید و رشد درآمد ارزی برای فعالان این حوزه شده است. به طور مثال این نانو کود ها ممکن است در جوانه زنی بذر، طویل سازی ریشه ها و رشد محصولات، حمل مواد مغذی در بافت گیاهان تاثیرات منفی داشته باشند.