اخبار

خرید تضمینی گندم در استان سمنان به ۴۱ هزار و ۱۴۰ تن رسید

وی با بیان اینکه برداشت گندم در نواحی سرد شمالی استان سمنان مانند مجن در شاهرود و دیباج در دامغان فعال نشده است، افزود: اکنون ۲۸ مرکز خرید تضمینی در نقاط مختلف استان فعال است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان سمنان یادآور شد: ۳۰ مرکز خرید تضمینی گندم در نقاط مختلف استان سمنان درنظر گرفته شده است.

به گزارش مجله خبری کشاورزی، قیمت خرید تضمینی گندم با افت چهار درصد مفید و یک درصد افت غیر مفید ۵۰ هزار ریال است که به هر میزان این محصول پاک تر باشد تا ۵۱۱ هزار ریال قابل افزایش است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان سمنان گفت:  پیش بینی می‌شود تکمیل برداشت گندم در مناطق مختلف استان تا اواسط تابستان به طول بینجامد و در تمام مدتِ برداشت مراکز خرید تضمینی گندم فعال است.

وی اضافه کرد: ارزش ریالی ۴۱ هزار و ۱۴۰ تن گندم خریداری شده در استان سمنان چهار هزار و ۷۴۰ میلیارد ریال است و اکنون ۹۸۰ میلیارد ریال از مطالبه گندمکاران استان پرداخت شد.

محمد باقر منوچهری روز سه‌شنبه در گفت و گو با مجله خبری کشاورزی ابراز داشت: این مقدار خرید تضمینی گندم از شهرستان‌های سمنان، دامغان، شاهرود، میامی، سرخه، گرمسار و آرادان انجام شد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان سمنان ادامه داد: ۲۱ درصد مطالبات گندمکاران استان سمنان تا یازدهم خرداد پرداخت شد و پرداخت مطالبات گندمکاران با انجام روند اداری ادامه دارد و پرداختی دیگر تا پایان همین هفته خواهد بود.

۳۲ هزار و ۲۴۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان سمنان در سال زراعی جاری زیر کشت گندم رفته است.منبع اخبار