اخبار

خرید تضمینی گندم در کردستان ۴۴ درصد رشد یافت


سنندج-مجله خبری کشاورزی- نماینده شرکت بازرگانی دولتی کردستان گفت: میزان خرید تضمینی گندم در استان از ابتدای فصل برداشت (۱۰ تیر) تا هفتم مرداد سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل آن حدود ۴۴ درصد افزایش یافت.

https://www.irna.ir/news/85184386/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%B4%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA