خرید حمایتی دام زنده با تعیین نرخ استان ها طی روزهای آیندهخرید حمایتی دام زنده با تعیین نرخ استان ها طی روزهای آینده

«محسن سلامی» روز چهار شنبه در شبکه خبر سیما درباره خرید حمایتی دام زنده افزود: پیرو دستور رییس جمهوری و تاکید مقام عالی وزارت جهاد کشاورزی، شرکت پشتیبانی امور دام به فوریت وارد موضوع شد و در تاریخ ۳۱ خردادماه دستور العمل خرید دام سنگین و ۷ تیرماه دستور العمل خرید دام سبک به تمامی ادارات کل شرکت پشتیبانی امور دام در استان ها ابلاغ شد.

 مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور اظهارداشت: تعیین قیمت خرید حمایتی دام  زنده سبک و سنگین در تمامی استان های کشور توسط کمیته های استانی انجام می شود .

وی تصریح کرد: اکنون قیمت خرید حمایتی دام زنده استان های خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی توسط کمیته های مربوطه هر استان نهایی و خرید از روزهای آینده انجام خواهد شد.

سلامی اضافه کرد: دستور العمل خرید به همه استان ها ابلاغ شده و تحت روزهای آینده با تعیین نرخ کمیته های استانی فرایند خرید اجرایی خواهد  شد.

وی گفت: قیمت خرید حمایتی در هر استان براساس دستور العمل توسط کمیته های استانی به ریاست استاندار هر استان به عنوان رییس تنظیم بازار، اتحادیه ها، تعاونی ها و سایر دستگاه های مرتبط با توجه به نوع دام، وضعیت استان و قیمت موجود در استان تعیین می شود. 

وی درباره اینکه چرا ممنوعیت صادرات دام زنده تاکنون رفع نشده است افزود: تصمیم گیری برای صادرات دام زنده در معاونت تولیدات دامی و معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی تعیین تکلیف می شود و شرکت پشتیبانی امور دام هیچ دخالتی در این خصوص ندارد.منبع اخبار