اخبار

خرید حمایتی دام زنده با تعیین نرخ استان ها طی روزهای آینده

 مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور اظهارداشت: تعیین قیمت خرید حمایتی دام  زنده سبک و سنگین در تمامی استان های کشور توسط کمیته های استانی انجام می شود .

وی درباره اینکه چرا ممنوعیت صادرات دام زنده تاکنون رفع نشده است افزود: تصمیم گیری برای صادرات دام زنده در معاونت تولیدات دامی و معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی تعیین تکلیف می شود و شرکت پشتیبانی امور دام هیچ دخالتی در این خصوص ندارد.منبع اخبار

«محسن سلامی» روز چهار شنبه در شبکه خبر سیما درباره خرید حمایتی دام زنده افزود: پیرو دستور رییس جمهوری و تاکید مقام عالی وزارت جهاد کشاورزی، شرکت پشتیبانی امور دام به فوریت وارد موضوع شد و در تاریخ ۳۱ خردادماه دستور العمل خرید دام سنگین و ۷ تیرماه دستور العمل خرید دام سبک به تمامی ادارات کل شرکت پشتیبانی امور دام در استان ها ابلاغ شد.

سلامی اضافه کرد: دستور العمل خرید به همه استان ها ابلاغ شده و تحت روزهای آینده با تعیین نرخ کمیته های استانی فرایند خرید اجرایی خواهد  شد.

وی تصریح کرد: اکنون قیمت خرید حمایتی دام زنده استان های خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی توسط کمیته های مربوطه هر استان نهایی و خرید از روزهای آینده انجام خواهد شد.

وی گفت: قیمت خرید حمایتی در هر استان براساس دستور العمل توسط کمیته های استانی به ریاست استاندار هر استان به عنوان رییس تنظیم بازار، اتحادیه ها، تعاونی ها و سایر دستگاه های مرتبط با توجه به نوع دام، وضعیت استان و قیمت موجود در استان تعیین می شود.