اخبار

خسارت ناشی از ماسه‌های روان، سالیانه ۶۰۰ میلیون دلار


تهران- مجله خبری کشاورزی- معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: براساس مطالعات انجام شده سالیانه بیش از ۶۰۰ میلیون دلار ناشی از هجوم ماسه های روان خسارت والرد می‌شود که اگر مبلغ اندکی از آن برای کارهای پیشگیرانه به‌کار گرفته شود، موجب موفقیت بیشتر در پدیده مبارزه با بیابان زایی می‌شود.

https://www.irna.ir/news/85146114/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B6%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1

پیشینه تحقیق اضطراب اجتماعی | porseshneshan.