اخبار

خسارت ۷۷۰میلیارد تومانی به بخش کشاورزی سیستان و بلوچستان


 زاهدان- مجله خبری کشاورزی- بارش‌های شدید باران با فعالیت سامانه مونسون علاوه بر خوشحالی کشاورزان جنوب سیستان و بلوچستان بیش از ۷۷۰میلیارد تومان به بخش کشاورزی بلوچستان خسارت زد و دسترنج یکساله آنان را نابود کرد.

https://www.irna.ir/news/85190342/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DB%B7%DB%B7%DB%B0%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

مساله سوپرانقلابی‌ها اصلا مشارکت بالا نیست – پایگاه خبری هشت صبح. شرکت های نرم افزار crm برتر معرفی شده در این مقاله :.