اخبار

خشکسالی باعث شوری آب در مه ولات خراسان رضوی شد


تربت حیدریه – مجله خبری کشاورزی – مدیر آب منطقه ای تربت حیدریه تایید کرد که در نتیجه تشدید خشکسالی و استفاده بیش از حد منابع زیرزمینی شهرستان مَه وِلات ، آب این منطقه از خراسان رضوی به شوری گراییده است.

https://www.irna.ir/news/85186911/%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87-%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

تائید رمز عبور.