اخبار

خشکسالی چهار هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به کشاورزی خراسان جنوبی خسارت زد


بیرجند – مجله خبری کشاورزی – معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون خشکسالی بیش از چهار هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به بخش زراعی، باغی، دام و طیور استان خسارت وارد کرده است.

https://www.irna.ir/news/85137648/%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C