اخبار

خشکسالی ۲۰۰ هکتار نخیلات دشتستان را از ثمردهی انداخت

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: با توجه به این شرایط، سرعت بخشی در اجرای طرح اصلاح شیوه آبیاری نخیلات در راستای پیشگیری از گسترش بی ثمر شدن نخیلات ضروری است. 

وی اظهار کرد: طرح اصلاح شیوه آبیاری نخیلات در منطقه سعدآباد در سطح ۲ هزار و ۴۰۰ هکتار از نخلستان‌های این منطقه در دست اجرا است و با اجرای این طرح ۱۵ میلیون متر مکعب آب صرفه جویی و در این صورت امکان کشت گونه‌های جدید خرما و افزایش کمی و کیفی محصول در منطقه فراهم می‌شود.

توکلی گفت: طرح اصلاح شیوه آبیاری نخیلات سعد آباد تا کنون ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی بیان کرد: در زمان حاضر آب بسیاری از دشت‌های استان بوشهر شور و سطح سفره‌های زیر زمینی ده‌ها متر پایین رفته است همچنین دشت های شبانکاره – دالکی که منبع تامین آب بیشتر نخلستان‌های دشتستان به شمار می رود نیز در وضع بحرانی قرار دارد.

به گفته توکلی منطقه سعدآباد شهرستان دشتستان با تولید ۳۵ هزار تن خرما به عنوان یکی از قطب‌های مهم کشاورزی بویژه تولید خرما در استان بوشهر به شمار می رود که در صورت برطرف نکردن مشکل بی آبی با افت شدید محصول خرما در سال‌های آینده روبرو خواهد شد.منبع اخبار

به گزارش مجله خبری کشاورزی، روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر روز یکشنبه به نقل از کبری توکلی افزود: برداشت بیش از حد آب از سفره های زیرزمینی، توسعه کشاورزی، استفاده از روش‌های سنتی آبیاری و توسعه صنایع آب بر باعث شده بیشتر منابع آبی و سفره‌های زیر زمینی دشت‌های این استان بشدت کاهش یابد.