اخبار

خمین در تولید گل آپارتمانی و شاخه بریده در کشور حرف برای گفتن دارد


خمین – مجله خبری کشاورزی – عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: گرچه محلات در کشور به عنوان تولید کننده گل‌های آپارتمانی و شاخه بریده مطرح است اما خمین نیز در تولید این نوع گل حرف برای گفتن دارد.منبع اخبار