اخبار

خودکفایی گندم نان در دولت سیزدهم/ ارتقای گندم تا آردکامل نان برنامه وزارت جهاد کشاورزی

خودکفایی گندم نان در دولت سیزدهم/ ارتقای گندم تا آردکامل نان برنامه وزارت جهاد کشاورزی
تهران- مجله خبری کشاورزی- معاون امور زراعی وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه در دولت سیزدهم در تولید گندم نان به خودکفایی رسیده‌ایم، گفت: ارتقای گندم تا آرد کامل نان که به دست مصرف کنندگان برسد، در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد.

https://www.irna.ir/news/85379907/%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%86%D8%A7%D9%86