اخبار

داده‌های ماهواره‌ای در حوزه کشاورزی چه کاربردی دارد؟

ارائه اطلاعات هواشناسی به کاربران، بررسی اثرات تغییرات اقلیمی بر بخش کشاورزی، ارائه اطلاعات بازار محصولات کشاورزی به کشاورزان، ارائه اطلاعات صحیح به بیمه کشاورزی و تعیین خسارات اراضی کشاورزی در پی وقوع بلایای طبیعی و آفات از دیگر کاربردهای داده‌های ماهواره‌ای در حوزه کشاورزی هستند.

داده‌های ماهواره‌ای در حوزه کشاورزی چه کاربردی دارد؟منبع اخبار

ماهواره‌ها در حوزه کشاورزی کاربردهای فراوانی دارند که چند سالی است در کشور نیز به شکل جدی مورد استفاده قرار گرفته است. این کاربردها در حوزه منابع آبی به مدیریت مصرف بهینه آب در مزارع کشاورزی، کمک به تعیین حقآبه و تخصیص منابع آبی به مزارع، محاسبه تبخیر و تعرق و مطالعه رطوبت خاک و گیاه مربوط می‌شود.

کشاورزی دقیق، ثمره بعدی تصاویری است که ماهواره‌ها پس از قرار گرفتن در مدارات مختلف به زمین ارسال می‌کنند. مدیریت مصرف بهینه آب در مزارع، کمک به بهینه سازی مراحل برداشت محصول و کمک به کاهش ضایعات در فرآیند تولید محصول از مواردی است که کشاورزی دقیق منجر می‌شود.

«کشت» حوزه دیگری در کشاورزی است که تحت تاثیر تصاویر ماهواره‌ها قرار دارد. پایش دوره‌های زمانی کشت محصولات مختلف، شناسایی و بررسی بیماری گیاهان، تخمین میزان محصولات پیش از برداشت، تشخیص و تعیین گونه‌های مورد کشت، تعیین نوع خاک در نواحی مختلف، بررسی سلامت محصولات کشاورزی، کمک به مدیریت بهینه مزارع، تشخیص آفات و پایش تغییرات دوره‌ای رشد گیاه می‌توان در مرحله «کشت» در کشاورزی مورد استفاده قرار بگیرد.

به گزارش مجله خبری کشاورزی، «سنجش از دور» علم جمع‌آوری اطلاعات در مورد اشیاء و زمین از راه دور است که توسط ماهواره‌ها انجام می‌شود. این مشاهده از راه دور می‌تواند برای تعداد زیادی کاربر مختلف، مفید باشد. کشاورزان از جمله کاربرانی هستند که می‌توانند از این داده‌های ماهواره‌ای بیشترین بهره را ببرند.

تصاویر ماهواره‌ها همچنین در مورد «اراضی» نیز کاربردهای خاص خود را دارند. پایش تغییرات کاربردی، پایش تغییرات مساحت و نوع محصولات زیر کشت، تهیه نقشه پوشش اراضی زراعی، پایش محدوده و سطح زیر کشت در مناطق مختلف از جمله این کاربردها است.