دادگستری کرمان: ضعف نظارت سه اداره سبب نابسامانی در توزیع سوخت شده است


کرمان- مجله خبری کشاورزی- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل کرمان ضمن تشریح دلایل وضعیت نابسامان توزیع سوخت در این استان از سه اداره که نظارت دقیق در فرآیندهای توزیع سوخت ندارند نام برد و گفت: نبود نظارت دقیق سبب سودجویی افراد و بروز مشکل شده است.منبع اخبار