دامپروری گلستان نیازمند حمایت بیشتر برای نقش‌آفرینی در تامین امنیت غذایی پایداردامپروری گلستان نیازمند حمایت بیشتر برای نقش‌آفرینی در تامین امنیت غذایی پایدار
گرگان – مجله خبری کشاورزی – مراتع گسترده و زمین‌های حاصل‌خیز ، نیروی انسانی متخصص و وجود زیرساخت‌های متعدد زنجیره تولیدات دامی، از جمله ظرفیت‌های گلستان برای بهبود کیفیت تولیدات دامی و افزایش بهره‌وری بخش پرورش دام است که رسیدن به این اهداف در مسیر تامین امنیت غذایی به حمایت بیشتر و استفاده از راهکارهای علمی نیاز دارد.منبع اخبار