اخبار

دبیر قرارگاه امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد

در بخشی از این حکم آمده است‎؛ امید دارد با همکاری و هماهنگی سایر معاونین وزیر، روسای سازمان‌های ستادی و استانی و سایر مراجع ذی‌ربط در انجام امور محوله موفق باشید.منبع اخبار به گزارش روز یکشنبه مجله خبری کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی، در حکمی از سوی «سیدجواد ساداتی‌نژاد »، “شاهرخ رمضان‌نژاد” به سمت مشاور وزیر و دبیر قرارگاه امنیت غذایی منصوب شد.

امیرعبداللهیان با اسماعیل هنیه دیدار کرد – پایگاه خبری هشت صبح. قیمت. روش محاسبه مصرف سوخت ماشین+جدول مصرف خودروهای مختلف( با عکس ).