دبیر قرارگاه امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی منصوب شددبیر قرارگاه امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد

به گزارش روز یکشنبه مجله خبری کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی، در حکمی از سوی «سیدجواد ساداتی‌نژاد »، “شاهرخ رمضان‌نژاد” به سمت مشاور وزیر و دبیر قرارگاه امنیت غذایی منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است‎؛ امید دارد با همکاری و هماهنگی سایر معاونین وزیر، روسای سازمان‌های ستادی و استانی و سایر مراجع ذی‌ربط در انجام امور محوله موفق باشید.منبع اخبار