اخبار

درخواست اختصاص 5 هزار میلیارد تومان به سایپا پذیرفته نشد

در حالی که چند روز پس از اعلام وزارت حراست در نیمه اول بهمن ماه مبنی بر درخواست بانک مرکزی برای افزایش فوری سقف اعتباری دو شرکت خودروسازی، شورای پول و اعتبار این افزایش سقف اعتبار را تصویب کرد، اما اکنون نامه بانک مرکزی خطاب به مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا است و به نظر می رسد تخصیص اعتبار 5000 میلیارد تومانی به این گروه خودروسازی مورد تایید این سازمان (بانک مرکزی) قرار نگرفته است.

به گزارش ایسنا، وزیر صنعت، معدن و تجارت ۱۸ بهمن ماه در نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی خواستار تخصیص اعتبار ۱۵ هزار میلیارد تومانی به شرکت های ایران خودرو و سایپا شد.

در این درخواست عباس علی آبادی از محمدرضا فرزین (رئیس کل بانک مرکزی) آمده است: «با توجه به عدم تغییر قیمت محصولات سایپا و خودروسازی ایران خودرو به منظور کاهش تورم، این دو شرکت و شرکت ها در تامین نقدینگی با مشکلاتی مواجه بودند، لذا با توجه به مصوبه معاون اول رئیس جمهور مبنی بر افزایش تولید در ماه های پایانی سال به منظور تنظیم بازار، دستور می دهد سقف اعتبار شرکت ایران خودرو افزایش یابد. 10 هزار میلیارد تومان و سقف اعتبار سایپا بلافاصله 5 هزار میلیارد تومان افزایش می یابد.

با گذشت شش روز از ثبت این درخواست، شورای پول و اعتبار با افزایش 15 هزار میلیارد تومانی سقف اعتباری ایران خودرو سایپا موافقت کرد.

شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت سقف اعتبار تسهیلات و تعهدات بانکی شرکت‌های ایران خودرو و سایپا را بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های احتیاطی و نظارتی تا پایان 10 هزار میلیارد ریال و 50 هزار میلیارد ریال افزایش دهد. حداکثر سپتامبر 1402.

همچنین این شورا تائید کرد: بر این اساس ضمن ابلاغ مصوبه فوق به واحدهای اجرایی ذیربط، قبل از اعطای تسهیلات و ایجاد تعهد به شرکت‌های مذکور جهت تعدیل سقف به این اداره کل ابلاغ شود. باید فکر کرد و تایید کرد

با وجود تصویب شورای پول و اعتبار، نامه بانک مرکزی به مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در تاریخ 9 بهمن ماه نشان می دهد که بانک مرکزی درخواست اعتبار 5000 میلیارد تومانی این شرکت خودروسازی را نپذیرفته است.

طی نامه ای به امضای مدیرکل عملیات پولی و اعتباری معاونت اعتبارات بانک مرکزی خطاب به محمدعلی تیموری (مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا) موارد ذیل تایید و خاطرنشان شد:

در بازگشت به نامه شماره 1402/486390 مورخ 26/11/1402 هجری قمری در خصوص درخواست اختصاص خط اعتباری به مبلغ 50 هزار میلیارد ریال جهت بازپرداخت تسهیلات گروه خودروسازی سایپا با سود سنتی آمده است: زورمندان. استفاده از منابع بانک مرکزی در قالب اعطای خط اعتباری تبعات منفی اقتصادی دارد از جمله: این امر موجب افزایش پایه پولی، نقدینگی، تورم و نارضایتی بانک ها می شود و با سیاست های سند تحول مردمی دولت سیزدهم همخوانی ندارد.

همچنین بر اساس تصمیمات چهارمین جلسه پیگیری کنترل تورم در تاریخ 30/6/1301 که با حضور معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد، بانک مرکزی از هرگونه اقدامی که موجب افزایش پایه پولی شود ممنوع است. . بنابراین درخواست پیشنهادی مورد تایید این بانک قرار نگرفت.

درخواست اختصاص 5 هزار میلیارد تومان به سایپا پذیرفته نشد

انتهای پیام/

https://www.isna.ir/news/1402120402297/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DB%B5%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84