اخبار

درخواست برای توزیع یکسان مرغ در شمال و جنوب کرمان


کرمان- مجله خبری کشاورزی- سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان با اشاره به اینکه در بحث مرغ مهمترین کار توزیع آن است، گفت: در توزیع این محصول به شمال و جنوب نگاه یکسانی داشته باشیم.منبع اخبار