اخبار

درخواست کنیا و اوگاندا برای ایجاد مراکز خدمات فناورانه پهپادی کشاورزی با کمک ایران


تهران- مجله خبری کشاورزی- رئیس مرکز تعاملات بین‌المللی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، از علاقمندی چند سرمایه‌گذار بخش خصوصی کنیا و اوگاندا برای ایجاد مراکز خدمات پهپادی کشاورزی در این کشور با کمک دانش فناوران ایرانی خبر داد.

https://www.irna.ir/news/85170835/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DB%8C