اخبار

دری نجف‌آبادی: انقلاب اسلامی راه پیشرفت را برای کشور هموار کرد


اراک – مجله خبری کشاورزی – نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: انقلاب اسلامی راه پیشرفت، عزت و افتخار را برای کشور و مردم هموار کرد.

https://www.irna.ir/news/85134051/%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D9%81-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF