اخبار

در نظر گرفتن بسته های انگیزشی از راه های پذیرش الگوی کشت در خراسان شمالی

وی بیان کرد: ۴۰ درصد از جمعیت این استان کشاورز هستند و در زمان خشکسالی درآمد آن ها به شدت کاهش می یابد و یا درآمد دیگری ندارند که دلیل این امر نیز آن است که شغل دیگری جز کشاورزی ندارند.

مرتضوی افزود: باید بسته های انگیزشی برای کشاورز در نظر گرفته شود تا درآمد آن ها نیز خدشه دار نشود.

سید عقیل مرتضوی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: یکی از اهداف مهم اجرای الگوی کشت در استان، کشت محصولات کم آب طلب و مدیریت مصرف آب در حوزه کشاورزی است.

انتهای پیام

https://www.isna.ir/news/1402040603676/%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86

این مقام مسئول با بیان اینکه درخواست ما بر این است تا برای استان های مختلف سندهای مختلفی دیده شود، گفت: برای تامین آب مورد نیاز در وهله نخست باید برنامه ریزی شود که چگونه کمبود آب را جبران کنیم و از سوی دیگر و از همه مهمتر مصرف آب را مدیریت کنیم.

ایسنا/خراسان شمالی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی گفت: برای اینکه کشاورزان الگوی کشت را قبول و بر طبق آن کشت را انجام دهند باید برای آنها بسته های انگیزشی در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به اینکه برنامه کوتاه مدت آن است که مدیریت در مصرف آب داشته باشیم، افزود: سالانه ۸۰۰ میلیون متر مکعب آب در بخش کشاورزی استفاده می شود این در حالی است که آب استفاده شده در بخش شرب ۹۰ میلیون مترمکعب است و اگر ۱۰ درصد آب کشاورزی را کم کنیم کل آب شرب مورد نیاز را تامین کرده ایم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی خاطرنشان کرد: روستای زوارم شیروان منطقه ای است که در سطح وسیعی خیار برای تولید خیارشور کشت می کنند؛ حدود دو سالی است که زمین های روستای بند یغمور توسط مردم زوارم برای کشت خیار که محصول پرآب طلب است اجاره می شود؛ این امر سبب افزایش مصرف آب در منطقه می شود.

وی با اشاره به اینکه کشت برنج برای کشاورزان این استان درآمد زیادی داشت، اظهار کرد: به آن ها اعلام شده است که کشت برنج را متوقف کنند اما آیا به این افراد اعلام شده که به جای کشت برنج چه محصولی را کشت کنند و بعد از آن این محصول به صورت تضمینی خرید می شود؟