اخبار

دستور رئیس‌جمهور برای توسعه آبیاری زیرسطحی در کشور/ افزایش ۲ برابری راندمان آب


تهران- مجله خبری کشاورزی – معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی از دستور رئیس‌جمهور برای توسعه آبیاری زیرسطحی در کشور خبر داد و گفت: با آبیاری زیرسطحی راندمان آبیاری در کشاورزی تا ۲ برابر افزایش می‌یابد، بنابراین توسعه این شیوه آبیاری در دستور کار جدی ما قرار دارد.

https://www.irna.ir/news/85206838/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D8%AD%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B2