اخبار

دشت اردبیل با ۸۰۰ میلیون مترمکعب کسری آب مواجه است


اردبیل-مجله خبری کشاورزی- مدیر حفاظت و بهره برداری از منابع آب استان اردبیل گفت: دشت اردبیل با کاهش شدید منابع آب‌های زیرزمینی مواجه است به طوری که این دشت هم اکنون بیش از ۸۰۰ میلیون مترمکعب کسری مخزن دارد.منبع اخبار

فوری؛ سقف سنی ورود به دانشگاه تربیت معلم تغییر کرد آموزش 118.