اخبار

دشت اردبیل با ۸۰۰ میلیون مترمکعب کسری آب مواجه است


اردبیل-مجله خبری کشاورزی- مدیر حفاظت و بهره برداری از منابع آب استان اردبیل گفت: دشت اردبیل با کاهش شدید منابع آب‌های زیرزمینی مواجه است به طوری که این دشت هم اکنون بیش از ۸۰۰ میلیون مترمکعب کسری مخزن دارد.منبع اخبار