اخبار

دلیل تاخیر در بهره‌برداری از کشتارگاه صنعتی چالوس چیست؟


نوشهر – مجله خبری کشاورزی – بهره برداری از کشتارگاه صنعتی دام مرزن آباد چالوس منوط به انجام مرمت و آسفالت راه دسترسی به طول ۱.۵ کیلومتر است که مسوولان نهادهای مربوط استانی باید برای تامین این نیاز اساسی کشتارگاه تدابیر ویژه ای بیاندیشند.

https://www.irna.ir/news/85221012/%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA