اخبار

دولت از کشاورزان خسارت دیده از بلایای طبیعی حمایت می‌کند


اردبیل – مجله خبری کشاورزی – قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی کشور با بیان اینکه دولت در سال گذشته ۵۰ هزار میلیارد ریال غرامت به بخش کشاورزی پرداخت کرده است،گفت: دولت از کشاورزان خسارت دیده به طور کامل حمایت می‌کند و کشاورزان نگرانی از این بابت نداشته باشند.

https://www.irna.ir/news/85130497/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF