اخبار

دولت بخشی از اعتبار مورد نیاز فازدوم انتقال پساب تهران به پاکدشت را تأمین کرد


پاکدشت – مجله خبری کشاورزی – نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت با نگاه ویژه به بخش کشاورزی و لزوم افزایش تولید محصولات زراعی، بخش اعظمی از اعتبار سه هزار میلیارد تومانی تکمیل فاز دوم طرح انتقال پساب تصفیه شده جنوب تهران به پاکدشت را تأمین کرده است.منبع اخبار