اخبار

دولت سود بازرگانی از ملزومات پزشکی و مواد اولیه دارو را کاهش داد

انتهای پیام

https://www.isna.ir/news/1402040603798/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4

«با مصوبه هیئت دولت، سود بازرگانی تجهیزات و ملزومات پزشکی و مواد اولیه آن‌ها و همچنین مواد اولیه دارو و شیرخشک، کاهش یافت.

این مصوبه باعث تسهیل تأمین به‌موقع این اقلام خواهد شد، ان‌شاالله.»

سخنگوی دولت از کاهش سود بازرگانی تجهیزات و ملزومات پزشکی و مواد اولیه آن‌ها و مواد اولیه دارو و شیرخشک با مصوبه هیئت وزیران خبر داد.

به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: