اخبار

دومین نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی، چاپ و بسته‌بندی

دومین نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی، ماشین آلات وابسته، چاپ، بسته بندی و تبلیغات با حضور بیش از ۳۰ شرکت کننده بزرگ و معتبر از استان‌های تهران، اصفهان و یزد در فضایی به وسعت پنج هزار متر مربع؛ از سه‌شنبه ۲۵ مهر آغاز و تا جمعه ۲۸ مهر ماه به مدت چهار روز در شهرک نمایشگاه‌های بین المللی یزد دایر خواهد بود.

https://www.isna.ir/photo/1402072719482/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D9%88-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C