دو انتصاب جدید در وزارت جهاد کشاورزیدو انتصاب جدید در وزارت جهاد کشاورزی

به گزارش روز چهارشنبه مجله خبری کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی، در حکمی از سوی «سید جواد ساداتی نژاد»، «محمد قربانی» معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی به‌عنوان رییس دبیرخانه مجوزها و پروانه‌های وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد.

این حکم در راستای تحقق تکالیف مصرح قانونی در حوزه بهبود کسب و کار از طریق تجمیع و یکپارچه‌سازی امور راهبری، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، ایجاد هماهنگی معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه و همچنین ارتباط موثر و بهینه با سایر دستگاه‌ها و نظارت عالیه بر مجوزها و پروانه‌های بخش کشاورزی و همچنین بهره‌برداری اثربخش از منابع و امکانات موجود اعطا شد.

در بخشی از این حکم آمده است‎؛ امید است با اهتمام ویژه به این امر، ضمن تشکیل و هدایت این دبیرخانه، با مشارکت و همکاری تمامی معاونت‌ها، سازمان‌های تابعه، دفاتر، اتحادیه‌ها، موسسات و شرکت‌های مادرتخصصی، سازمان‌های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، نظام دامپزشکی، اتاق اصناف کشاورزی و تشکل‌های بخش کشاورزی در تحقق این امر مهم موفق و موید باشید.

همچنین در حکم دیگری از سوی  وزیر جهاد کشاورزی، «احمد احمدی طالشیان» به سمت سرپرست دفتر هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری منصوب شد.

در این حکم آمده است؛ انتظار است با بهره‌گیری از توان نیروهای متخصص و متعهد آن دفتر و با همکاری و تعامل با معاونین، مدیران، روسای سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌ها، گام‌های موثری بردارید.منبع اخبار