اخبار

ذخایر استراتژیک با تولید داخلی تکمیل می شود

ذخایر استراتژیک با تولید داخلی تکمیل می شود
تهران – مجله خبری کشاورزی – مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام قطر با بیان اینکه ذخایر استراتژیک این شرکت با تولیدات داخلی تکمیل می شود، گفت: این شرکت با روش های نوین تهاتر، توزیع بلندمدت نهاده ها، امکان استقراض از تولید داخلی حمایت می کند. و ارائه طیف وسیعی از ورودی‌ها با اوراق قرضه ساده.»، خرید و صادرات آتی در دستور کار قرار دارد.

https://www.irna.ir/news/85396651/%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF