اخبار

ذخیره‌سازی اطمینان‌بخش گندم و سایر کالاهای اساسی در کشور

ذخیره‌سازی اطمینان‌بخش گندم و سایر کالاهای اساسی در کشور
تهران- مجله خبری کشاورزی- مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: میزان ذخایر گندم به اندازه‌ای است که گندم مورد نیاز کشور تا خرداد ماه سال آینده، تأمین و سایر کالاهای اساسی نیز به میزان اطمینان‌بخش و کافی ذخیره شده است.

https://www.irna.ir/news/85304852/%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1