اخبار

رئیس جمهوری از وزارت جهاد کشاورزی، بازدید کرد

در این نظارت، برنامه تحولی وزارتخانه در دولت سیزدهم و اقدامات انجام شده توسط وزیر جهاد کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت و بر ارتقای معیشت کشاورزان، خودکفایی در تولید محصولات اساسی و ارتقای سطح کیفی تولیدات کشاورزی که ضامن امنیت غذایی در کشور و امنیت نظامی در منطقه است تاکید شد.منبع اخبار

به گزارش روز دوشنبه مجله خبری کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی، صبح امروز (دوشنبه) سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری در طرح نظارت ستادی رئیس جمهور از وزارت جهاد کشاورزی، میهمان وزارت جهاد کشاورزی بود.

رید.