اخبار

رئیس جمهور در جریان پیشرفت تصفیه خانه جنوب تهران قرار گرفت


شهرری – مجله خبری کشاورزی – رئیس جمهور امروز -پنجشنبه- در جریان سفر یک روزه به شهرستان ری از محل تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران بازدید کرد و در جریان پیشرفت آن قرار گرفت.منبع اخبار