اخبار

رئیس سازمان دامپزشکی: جمعیت دام سبک ۳۰ درصد کاهش یافت

رئیس سازمان دامپزشکی: جمعیت دام سبک ۳۰ درصد کاهش یافت
بجنورد-مجله خبری کشاورزی- رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: خشکسالی و کاهش بارندگی موجب شد تا جمعیت دام سبک کشور ۳۰ درصد کاهش یابد.

https://www.irna.ir/news/85376044/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%DB%B3%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA