اخبار

رئیس سازمان ملی استاندارد: سایپا تعهد دهد، ۲۴ ساعته ۱۱۳۳ چانگان ترخیص می‌شود

تطابق تایید نوع خودروها نیز انجام شده که برخی خودروها این تاییدیه را نیز ندارند و در حال دریافت آن‌ها هستند. به محض صدور تاییدیه نوع این خودروها نیز کمتر از ۲۴ گواهی coc برای این خودروها صادر می‌شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد: سایپا تعهد دهد، ۲۴ ساعته ۱۱۳۳ چانگان ترخیص می‌شود

طبق گفته رئیس سازمان ملی استاندارد، ۱۱۳۳ خودروی چانگان در گمرک غرب تهران قرار دارد که نواقصی در نشانه‌گذاری دارد، اما شرکت سایپا با ارائه تعهد مبنی بر رفع نواقص پیش از شماره گذاری، می‌تواند آن‌ها را ترخیص کند.

به گزارش ایسنا، مهدی اسلام پناه –  رئیس سازمان ملی استاندارد – امروز، یکشنبه ضمن بازدید از خودروهای وارداتی در گمرک غرب تهران، از شرکت سایپا خواست با دادن تعهد در رابطه با برخی نواقص،۱۱۳۳ خودروی چانگان که در گمرک غرب تهران دپو شده را ترخیص کند.

بر اساس اطلاعات دریافتی ایسنا از اداره کل استاندارد استان تهران، شرکت سایپا این خودروها را دیر اظهار کرده است. به طوری که ۱۵ روز پیش این خودروها اظهار شده، اظهارنامه تایید و به سازمان ملی استاندارد ارجاع است. اما این خودروها دارای برخی نواقص نشانه‌گذاری است که قرار شده شرکت سایپا با ارائه تعهد به سازمان ملی استاندارد مبنی بر رفع آن‌ها، در کمتر از ۲۴ ساعت بتواند این خودروها را ترخیص کند. اما تاکنون این تعهد ارائه نشده است. از جمله این نواقص در نشانه گذاری نصب کمربند ایمنی، مصرف سوخت و غیره بوده است. اما با ارائه تعهد از سوی شرکت سایپا برای رفع این نواقص، اجازه ترخیص خودروها داده می‌شود. اما قبل از شماره‌گذاری، نواقص باید برطرف شود.

ادامه دارد…

https://www.isna.ir/news/1402050804708/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D9%87%D8%AF-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%87-%DB%B1%DB%B1%DB%B3%DB%B3-%DA%86%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86