اخبار

رئیس منابع طبیعی پردیس: ۴۰ هزار مترمربع از زمین‌های ملی رفع تصرف شد


پردیس – مجله خبری کشاورزی – رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان پردیس اعلام کرد: ۴۰ هزار متر مربع از زمین‌های ملی به ارزش تقریبی ۲ هزار میلیاردریال رفع تصرف شده‌است.منبع اخبار