اخبار

رئیس کل سازمان خصوصی سازی: ادعای حق‌الزحمه هیات مولدسازی کذب محض است


تهران- مجله خبری کشاورزی- رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: تخصیص حق الزحمه برای ۷ عضو محترم هیئت عالی مولدسازی از جمله سران عالی رتبه قوای سه گانه از محل منابع حاصله نه تنها از پایه و اساس کذب بوده و صحت ندارد بلکه در آینده نیز وجود نخواهد داشت و اعضای هیات عالی هیچ حق الزحمه ای بابت مولدسازی دریافت نمی‌کنند.

https://www.irna.ir/news/85229829/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AD%D9%85%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B0%D8%A8