اخبار

راه‌اندازی پویش گرامیداشت روز جهانی خاک/ تامین منابع اعتباری خاک در برنامه هفتم توسعه

راه‌اندازی پویش گرامیداشت روز جهانی خاک/ تامین منابع اعتباری خاک در برنامه هفتم توسعه
تهران- مجله خبری کشاورزی- دبیر اجرایی مراسم گرامیداشت روز جهانی خاک گفت: مراسم گرامیداشت روز جهانی خاک در سطح ملی و استانی با هدف افزایش فرهنگ عمومی و بهره‌برداران در زمینه اهمیت حفاظت از خاک برگزار می‌شود.

https://www.irna.ir/news/85306005/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C