راهکارهای مناسب مبارزه با آفات جنگل‌های زاگرس مشخص شد - مجله خبری کشاورزی

راهکارهای مناسب مبارزه با آفات جنگل‌های زاگرس مشخص شد

به گزارش روز چهارشنبه مجله خبری کشاورزی از سازمان منابع طبیعی کشور، استفاده از محلول “بی تی” در مناطق آلوده و بحرانی، به‌کارگیری از تله‌های نوری، رعایت زمان محلول‌پاشی جهت جلوگیری از هدررفت سرمایه، استفاده از سازمان‌های مردم‌نهاد، تشکل‌ها، بسیج، همیاران طبیعت، خیرین و استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان و برگزاری کارگاه‌های آموزشی به صورت مشترک از سوی بخش‌های تحقیقاتی و اجرایی از جمله مواردی بود که در این جلسه حاضرین بر اجرای آن اتفاق‌نظر داشتند.

در این جلسه همچنین بر حضور توأمان کارشناسان متخصص از بخش تحقیقات و اجرا در مناطق جنگلی جهت پایش و ارزیابی مستمر آفت درختان بلوط تاکید و مقرر شد؛ دستورالعمل اجرایی و آنی برای استفاده روش‌های ترکیبی مبارزه به عنوان یک سند تصویب و به وزیر جهاد کشاورزی جهت ابلاغ ارائه شود.

همچنین در این جلسه رییس سازمان جنگل‌ها و روسای دستگاه‌های مرتبط بر اتخاذ یک روش واحد و تهیه دستورالعمل اجرایی از سوی بخش تحقیقات و اجرا برای مبارزه با آفت برگ خوار بلوط زاگرس تاکید داشته و آن را در دستور کار خود قرار دادند.

نشست هم‌اندیشی بررسی راهکارهای مناسب جهت اجرای برنامه عملیاتی و تدوین ضوابط فنی مشترک توسط سازمان‌ها و موسسات مختلف وزارت جهاد کشاورزی به استان‌ها برای مقابله همه‌جانبه با آفت برگ‌خوار و جوانه‌خوار بلوط زاگرس با حضور نوبخت معاون وزیر و سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، علیزاده رییس موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، مدیران و کارشناسان سازمان حفظ نباتات کشور، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی و معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان در محل سالن جلسات سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برگزار و بر روش ترکیبی مبارزه با آفات درختان بلوط به عنوان روش کوتاه‌مدت تاکید شد.منبع اخبار

در این نشست  ضوابط فنی مشترک توسط بخش‌های علمی، تحقیقاتی و اجرایی وزارت جهاد کشاورزی به استان‌ها برای مقابله همه‌جانبه با آفت برگ‌خوار و جوانه خوار بلوط زاگرس تدوین شد.