اخبار

راه اندازی شرکت بازرگانی منطقه چهارم کشور ضروری است


سنندج-مجله خبری کشاورزی- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گفت: راه اندازی شرکت (تشکل) بازرگانی منطقه چهارم کشور شامل ۶ استان کردستان، کرمانشاه، ایلام، مرکزی، همدان و لرستان ضروری است.منبع اخبار