رتبه‌های تک‌رقمی ایران در تولید ۲۰ محصول مهم کشاورزی با وجود خشکسالی+ جزئیاترتبه‌های تک‌رقمی ایران در تولید ۲۰ محصول مهم کشاورزی با وجود خشکسالی+ جزئیات
تهران – مجله خبری کشاورزی – آمارهای فائو نشان می‌دهد ایران با وجود خشکسالی در تولید ۲۰ محصول کشاورزی رتبه‌های تک‌رقمی در رده‌بندی جهانی طی سال ۲۰۲۱ را به خود اختصاص داده است.منبع اخبار