اخبار

رتبه ۲ استان تهران در تولید زالوی طبی در کشور


تهران- مجله خبری کشاورزی- رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به رونق فعالیت‌های تولید و پرورش زالو، گفت: در بررسی‌های به عمل آمده و بر اساس آمار دفتر آبزیان آب شیرین سازمان شیلات ایران، تهران با تولید یک میلیون و ۱۰۰ هزار نخ زالو در سال ۱۴۰۱ توانست رتبه دوم تولید زالو را به خود اختصاص دهد.

https://www.irna.ir/news/85169902/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%DB%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1