رسانه‌ها در اجرای موفق طرح کاشت یک میلیارد درخت نقش حیاتی دارندرسانه‌ها در اجرای موفق طرح کاشت یک میلیارد درخت نقش حیاتی دارند
تهران- مجله خبری کشاورزی- وزیر جهاد کشاورزی گفت: نقش رسانه‌های تصویری، مکتوب و مجازی در موفقیت اجرای طرح کاشت یک میلیارد نهال بسیار مهم و حیاتی است.منبع اخبار