اخبار

رشته مهندسی کشاورزی : بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر مجله خبری کشاورزی

جلال با بیان اینکه در دولت فرض بر این بود که هزینه دسترسی مردم به نان سنتی نباید تغییر کند، گفت: زمانی که آرد در اختیار نانوا قرار میگیرد و بازار رقیب 20 برابر فاصله قیمتی دارد باید زیرساختی طراحی شود که از انحراف یارانه آرد جلوگیری شود. بر این اساس مردم فقط از طریق کارتخوان جدید خرید نان انجام میدهند. وی افزود: اولین رکن این طرح ثبات قیمت نان سنتی است، مردم سهمیه نان ندارند و این موضوع از ابتدا یک گمان رسانهای بود و در طراحی مدل جایگاهی نداشته است و کارت نان نیز یک شایعه رسانهای است، بر این اساس مردم فقط از طریق کارتخوان جدید خرید نان انجام میدهند. جلال با اشاره به جزییات طرح مدیریت هوشمند آرد و نان، گفت: این تعداد تراکنش توسط ۶.۵ میلیون کارت بانکی یکتا انجام میشود و بهطور متوسط هر ۳ روز خرید نان توسط ۲۸ میلیون خانوار ایرانی انجام میشود. یک هماهنگی مشترک بین 4 وزارتخانه انجام شده تا از مرداد ماه وارد فاز دوم طرح شویم تا بتوانیم نظام هوشمند تخصیص آرد به نانوایان را هدایت کینم.

مشاور وزیر اقتصاد با بیان اینکه هماکنون برای جلوگیری از افزایش قیمت نان، 15 درصد کمک هزینه به نانوایان تعلق میگیرد، تصریح کرد: رویکرد کلی در این فاز دو بخش دارد؛ کار کارشناسی از استانهای مختلف برای تعیین میزان افزایش هزینهها و پوشش آن انجام شده است. مشاور وزیر اقتصاد با اعلام اینکه “هماکنون برای جلوگیری از افزایش قیمت نان، ۱۵ درصد کمکهزینه به نانوایان تعلق میگیرد”، تصریح کرد: رویکرد کلی در این فاز دو بخش دارد؛ کار کارشناسی از استانهای مختلف برای تعیین میزان افزایش هزینهها و پوشش آن انجام شده است. جلال با ابراز اینکه در دولت فرض بر این بود که هزینه دسترسی مردم به نان سنتی نباید تغییر کند، گفت: زمانی که آرد در اختیار نانوا قرار میگیرد و با بازار رقیب ۲۰برابر فاصله قیمتی دارد باید زیرساختی طراحی شود که از انحراف یارانه آرد جلوگیری شود، در این طرح نیمنگاهی به افزایش کیفیت نان و کاهش دورریز هم وجود دارد.

وی افزود: برآورد ما براساس آمارهای اداراتکل غله و خدمات بازرگانی، این است که ۷۵ هزار واحد نانوایی فعال سنتی در سطح کشور داشته باشیم، سطح پوشش فعلی این طرح حدود ۹۵ درصد کل نانوایان است. این اعلام ورشکستگی تلویحی البته که حقیقتی هم پشتش بود و ایران در دهه ۵۰ شمسی شد یکی از بزرگترین واردکنندگان انواع غله و موادغذایی؛ بهگواهی آمار رسمی دولت پهلوی واردات گندم از سال ۱۳۴۳ تا سال ۱۳۵۵ حدود چهار برابر شد و سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی از ۳۳ درصد در سال ۱۳۳۸ به ۲۳ درصد در سال ۱۳۴۸ و ۷ درصد در سال ۱۳۵۶ رسید.

از مزیتهای این روش میتوان به این اشاره نمود که جمعیت شهرنشین دنیا که چیزی در حدود یک سوم جمعیت جهان است، ساعاتی از وقت خود را به کشاورزی اختصاص میدهند تا نیاز خانواده خود را تا حدی تأمین کنند، یا محصولات خود را بفروشند. روزانه فروش حدود 100 میلیون قرص نان در سامانه ثبت میشود که شامل 7.5 میلیون تراکنش بانکی است. بهخلاف سایر اقلام مصرف بیشتر نان توسط خانوارهای کمدرآمد است و بر این اساس نان آخرین سنگر معیشتی عموم مردم است. مشاور وزیر اقتصاد افزود: این طرح با هدف جلوگیری از انحراف نان یارانهای دنبال میشود، فردی که بیشتر از یارانه استفاده میکند که تمکن مالی بالاتری دارد. برخی مشکلات مانند فوت مالک باعث عدم پوشش کامل طرح شده است و یا امکان تخصیص کارتخوان هوشمند وجود ندارد، مثلاً مجوز نانوایی تاریخگذشته است بر این اساس از سمت دولت محدودیتی وجود ندارد. بر اساس برخی گزارشات تا سال 2050 نرخ رشد ذرت، برنج و گندم به ترتیب 12، 23 و 13 درصد کاهش خواهد یافت و قیمت این محصولات به ترتیب 90، 89 و 75 درصد نسبت به حال افزایش پیدا خواهد نمود.

در این طرح نیمنگاهی به افزایش کیفیت نان و کاهش دور ریز هم وجود دارد. جلال ادامه داد: بعد از پیادهسازی طرح دسترسی مجوز نانوایی تسهیل میشود. با شرکت گلخانه ساز نهال رویش در ادامه این مقاله همراه باشید. دیدگاههای گوناگون و متفاوتی در زمینه اثرات زیستمحیطی این گونه کشاورزی بر سلامت محیط زیست وجود دارند. وجود اقلیم های متفاوت پهنه ایران زمین، خود یک فرصت مناسب را برای تنوع تولیدات کشاورزی و افزایش ضریب امنیت غذایی فراهم نموده است. منابع اصلی پیش بینی شده رشد انتشار گازهای گلخانه ای، براساس مسیرهای رشد کشاورزی رایج نیز می تواند عواقب جدی برای تنوع زیستی و خدمات اکوسیستی و حفاظت خاک داشته باشد.(13) لذا تا زمانی که رویکرد خود را در طراحی و سرمایه گذاری رشد و توسعه کشاورزی تغییر ندهیم، خطر نابودی انسان و منابع مالی وجود دارد، زیرا سیستم های تولید کشاورزی ناتوان در تامین امنیت غذایی هستند و افزایش تغییر اقلیم ادامه پیدا خواهد کرد.

فضا برای صادرات این محصول نیز مناسب است و میتوانید آن را به کشورهای حوزه خلیج فارس مانند امارات، قطر، کویت، عربستان و یا روسیه صادر کنید. نیاز کود و سم این گیاهان اندک است و از همه مهمتر شما بهعنوان گلخانه دار میتوانید چندین بار از این محصولات برداشت انجام دهید که همین عامل حاشیه سود شما را به شدت بالا میبرد. در این شرایط شما میتوانید برنامه رشد و نگهداری جدیدی را برای یک گیاه، از همسایه، دوستان و یا افراد ناشناس، از طریق اینترنت دریافت نمایید. صفری افزود: باید با اهتمام ویژه ای برای ارزآوری از طریق صادرات و واردات وارد عمل شویم. وی همچنین یادآور شد: سال گذشته صادرات به روسیه نسبت به سال ماقبل آن حدود ۴۰ درصد افزایش داشته که بخش قابل توجهی از این افزایش به محصولات کشاورزی و لبنی مربوط می شود.

آب کافی برای ادامه کشاورزی با استفاده از روشهای فعلی وجود ندارد؛ بنابراین نحوه استفاده از منابع حیاتی آب، زمین و اکوسیستم برای افزایش عملکرد محصول باید مورد بازنگری قرار گیرد. در مقاله «بسته بندی مناسب صادرات» از نحوه بسته بندی صادراتی، استانداردها و بایدها و نبایدها گفتیم. مشاور وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه چون قرار بود از زیرساختهای بانکی بهره ببریم و تنظیمگر این بانک نیز وزارت اقتصاد، است افزود: در این طرح کاهش هزینههای دولت مطرح شده بود بر این اساس تهیه زیر ساخت جهت تحقق اهداف سیاستگذار به وزارت اقتصاد واگذار شد. در کارگروه اینترنت اشیا ستاد توسعه فناوری حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی، طرح پیشنهادی فرافن در میان طرح های ارسالی حوزه کشاورزی هوشمند طرح برتر انتخاب شد. کشاورزی همواره به عنوان یکی از ارکان حیات اقتصادی ایران مطرح بوده و بدیهی است شرط ادامه حیات و رشد این حوزه بهره مندی از فناوری های روز از جمله اینترنت اشیا است، در همین راستا پیاده سازی الگوهای مناسب از کشاورزی هوشمند جهت آشنایی فعالان این حوزه موضوعی ضروری به نظر می رسد که ستاد توسعه فناوری های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری جهت نیل به این هدف و کاهش ریسک و اصطکاک اولیه جهت حرکت، در فراخوانی اعلام کرد که حاضر به همکاری با فعالان هوشمندسازی بخشهای کشاورزی و دامپروری است و انتخاب نهایی پروژه مبتنی بر توانمندیهای ارائهدهندگان اطلاعات و پیشنهادات در یک یا چند بخش کشاورزی و دامپروری خواهد بود و حوزه های مد نظر این پروژه بخش های مختلفی از جمله آبیاری هوشمند ، کاهش تلفات و افزایش بازدهی مزارع، شیلات و دامداری را شامل می شود .

کشاورزی در این مناطق یک بخش کلیدی اقتصادی و محل عمده اشتغال محسوب می شود، اما در حال حاضر بیش از 20% این جمعیت دچار ناامنی غذایی هستند. تامین امنیت غذایی از جمله مهمترین نگرانیهای بشر در عصر حاضر محسوب میشود (1). پیشبینیها نشان میدهند که تا سال 2050 جمعیت جهان مرز 9 میلیارد نفر را رد خواهد کرد که عمده این افزایش مربوط به کشورهای در حال توسعه واقع در جنوب آسیا و زیر صحرای آفریقا است. شاید شما توانایی، امکانات و تخصص لازم برای احداث گلخانه و تولید محصول را ندارید، ولی همچنان علاقه دارید در همین صنعت فعالیت کنید و کسب درآمد کنید. در مناطقی که احساس می کنید آب و هوا برای رشد صیفی جات کاملا مناسب می باشد و نیازی به احداث گلخانه نیست، پیشنهاد می کنیم برای صرفه جویی در مصرف آب حتما از روش آبیاری قطره ای استفاده کنید تا مصرف آب را به حداقل برسانید. برای این مشکل دو راهکار ارائه میشود که در ذیل بیان شده است. وی افزود: برآورد ما براساس آمارهای ادارت کل غله و خدمات بازرگانی، این است که 75 هزار واحد نانوایی فعال سنتی در سطح کشور داشته باشیم، سطح پوشش فعلی این طرح حدود 95 درصد کل نانوایان است.

به عنوان مثال، گاهی ممکن است به دلایلی چون افزایش تولید محصول مورد نظر در بازارهای هدف، تقاضای آن کشور برای واردات کاهش پیدا کند یا به خاطر وجود رقبایی با کیفیت بالا یا قیمت مناسب در یک بازار، رقابت در آن بازار با چالشهای جدی مواجه باشد. تاثیر رویدادهای شدید اقلیمی در بلند مدت می تواند سبب قرار گرفتن در معرض خطرات و افزایش تردید برای انگیزه های سرمایه گذاری و احتمالا کاهش موثر نوآوری ها در مزارع شود، درحالی که سبب افزایش ریسک ناپذیری و فعالیت های کم بازده می شود(11.12). زمستان­ ها سخت و سرد و تابستان­ ها گرم و خشک است. 75% از جمعیت فقرای جهان در مناطق روستایی هستند و مهم ترین منبع درآمد آنها کشاورزی است. نقشه مفهومی 3 برخی از خوشه های متمایز نظری را با یک چارچوب مشترک در کشورهای توسعه یافته نشان می دهد، “جنسیت”، “بازار” و “سیاست” مفاهیمی هستند که در ادبیات کشاورزی هوشمند به اقلیم توسعه یافته اند.

بسیاری از دانشمندان در مطالعات مختلف به موضوع ورود تکنولوژی های جدید در حوزه کشاورزی به عنوان راهکاری برای حل مساله و بحران اب توجه کرده اند. همچنین یک مزیت بسیار مهم برای شبکههای LPWAN در کشاورزی این است که با توجه به وجود موانع کمتر در این مناطق نسبت به شهرها، در یک محیط کشاورزی پوشش این شبکهها به طرز قابل توجهی بیشتر از مناطق شهری است و این مساله منجر به کاهش هزینه بسترسازی در مزارع و مقرون بصرفه شدن آنها میشود. سفارت جمهوری اسلامی ایران طی نامه ای به تاریخ 21/3/1400 ضمن ارسال پیش نویس این پروتکل به وزارت جهاد کشاورزی (از طریق وزارت امور خارجه)، در انتهای نامه تاکید کرد: «با توجه به اهمیت این موضوع و لزوم رعایت قواعد و مقررات مربوط به بهداشت گیاهی در صادرات محصولات کشاورزی کشورمان به روسیه، خواهشمند است موضوع به فوریت پیگیری و نتیجه به این نمایندگی اعلام گردد». ما در طرح امنیت غذایی پیش بینی کردهایم که وزارت جهاد کشاورزی قدرت تعیین سوخت ماشینهای کشاورزی را داشته باشد و وزارت نفت فقط آن را اختصاص دهد.

البته با دیدن فیلم مزرعه هوشمند به مزایا و خوبیهای این تکنیکها هم پی بردید. البته به کار بردن اینترنت اشیا، در زمینههای مهمی مانند کشاورزی، میتواند بسیار حائز اهمیت باشد و تحولی شگرف ایجاد کند. عبدی افزود: ترویج فرهنگ استفاده از محصولات گواهیشده به دلیل داشتن حداقل آلایندهها و مطابق با استانداردهای مربوطه و نداشتن آفتکشها و سموم، به همراه داشتن عناصر مغذی و قابلیت ردیابی توسط نهادهای نظارتی، سلامت جامعه را در پی خواهد داشت. این سازمان برزیلی نیز، حدود سه هفته پیش با اعزام نمایندگان خود به کشورمان، با سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ایران (تات) چندین تفاهم نامه همکاری امضا کرد. در روش نوین گلخانهای ما از این مشکل مبرّا شدهایم که این نیز خود باعث کیفیت بسیار بالا در کلاله میشود و با درنظرگرفتن نیاز و رقابت در بازار جهانی و ریزبینی کشورهای برندپسند این امر بسیار مهم است. کیفیت بسیار بالای پرتقال شمال کشور باعث شده است تا تقاضای صادرات آن از ایران در سال های اخیر افزایش چشم گیری داشته باشد تا جایی که از سوی بازارهای کشور عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس با استقبال خوبی مواجه شده است و سالانه مقادیر بسیار زیادی پرتقال به صورت بسته بندی یا فله به این کشور ها صادر می شود.

ارومیه – سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: در استان بیش از ۱۰ هزار تن انواع سبزی و صیفی در این گلخانه ها تولید می شود. توسعه این نهادها مدت هاست به عنوان یک رشته اصلی کشاورزی برای توسعه استراژی ها وجود دارد، اما به دلیل تدابیر و تامین مالی نامناسب موقعیت در هم ریخته ای دارند(21). در کنار مشکلاتی مانند گرمایش زمین و کمبود آب، مشکل تامین غذا هم یکی از مشکلات اساسی آینده زمین است. در این میان، علاوه بر این که برخی از این محصولات، خواص خود را از دست میدهند، فرایند نگهداری میوهها و سبزیجات در یخچالها و انبارهای مربوطه، بسیار پرهزینه و غالبا دارای تلفات و دورریز زیاد است و صدماتی را نیز به محیطزیست وارد میکند. باید سیستم تهویه مناسب و فضای خوبی برای توت فرنگیهای خود تهیه کنید؛ زیرا توت فرنگی میوه حساسی است و نسبت به تغییرات سریعاً واکنش نشان میدهد. جلال با اشاره به اینکه سهمیه آرد با مجوز نانوا گره خورده بود و تا سقف مجوز امکان خرید آرد یارانهای برای نانوایان وجود داشت، گفت: در این فاز دنبال متناسبسازی سهمیه آرد نانوایان در کشور هستیم و هدف این است که منطق نه چندان قوی تحت عنوان سهمیه آرد یارانهای کنار گذاشته شود.

یک بررسی اخیر در مورد داده های بزرگ و کشاورزی نشان داد که تنها دو کار تحقیقاتی از هر همه بعد اساسی مفهوم کلان داده استفاده کرده است. البته تنها این ایران نبوده است که در سالهای اخیر در زمینه تولید برنجهایی با کیفیت بهتر و ارزش غذایی بالاتر آن هم با استفاده از زیست فناوری در جهان مطرح شده است. کشاورزی عمودی در محیط داخلی به عنوان یک روش برای پرورش محصولات در یک محیط بسته، کنترل شده و روی هم چیده شده تعریف میشود. همانطور که از نام این گلخانه بر میآید برای آموزش کارآموزان و دانشجویان رشته کشاورزی است تا بتوانند از نزدیک کشت، داشت و برداشت محصول را مشاهده کنند. پیش بینی ها نشان می دهد که در سطح جهانی، با توجه به افزایش تقاضا، تولیدات کشاورزی تا سال 2050 باید 60% افزایش یابد، و این تولید بهره وری بیشتر را می طلبد. اعضای آن، اساتید برجسته در علوم کشاورزی و منابع طبیعی از دانشگاهها و مراکز علمی-پژوهشی معتبر میباشند.این کارگروه طرحهای پژوهشی که مشوق تولید محصولات کشاورزی با اتکا به استعدادهای بومی هستند را مورد توجه قرار داده و در بخشهای مختلف کشاورزی و منابع طبیعی، با تصویب و اجرای طرحهای لازم در پیشبرد اهداف و بهره وری هر چه بیشتر از آب و خاک و اراضی کشاورزی توانسته است، گامهای موثری بردارد.

یک هماهنگی مشترک بین ۴ وزارتخانه انجام شده است تا از مرداد ماه وارد فاز دوم طرح شویم تا بتوانیم نظام هوشمند تخصیص آرد به نانوایان را هدایت کنیم. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، محمد جلال مشاور وزیر اقتصاد با بیان اینکه براساس طرح وزارت اقتصاد در خصوص مدیریت آرد و نان مقدار عرضه نان باید قابل قبول باشد، گفت: امروز بیش از ۸۰ روز از شروع طرح مذکور میگذرد و بیش از ۷۰ هزار نانوایی به سامانه تجهیز شدهاند. محمد جلال مشاور وزیر اقتصاد با بیان اینکه براساس طرح وزارت اقتصاد در خصوص مدیریت آرد و نان مقدار عرضه نان باید قابل قبول باشد، گفت: امروز بیش از 80 روز از شروع طرح مذکور میگذرد و بیش از 70 هزار نانوایی به سامانه تجیهز شدهاند. ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری از طرح های زیست فناورانه در حوزه کشاورزی هوشمند و ایده های نوآورانه حمایت میکند. وزیر کشاورزی آمریکا اعلام کرد که بایدن میخواهد برای توسعه کشاورزی هوشمند به کمک امارات ۸ میلیارد دلار سرمایهگذاری… این فعال حوزه تولید قارچ، معتقد است که علاقه مندان به تولید قارچ برای آغاز به کار باید به دنبال تاسیس کارخانه هایی با ظرفیت بالای ۲۰۰ تن کمپوست(بستر رویش قارچ) باشند تا فعالیت آنها به صرفه باشد.

بنابراین، اگر روشهای فعلی کشاورزی را تغییر ندهیم، مطمئنا در تامین غذا، به سایت agriculture-na مشکل خواهیم خورد. بنابراین احتمالا طی یک دهه آینده رشد موارد مصرفی غلات در خوراک حیوانات از موارد مصرف در موادغذایی انسانی پیشی خواهد گرفت. این ابزارها مؤثرترین وسیله برای تشخیص مواد غذایی خوب و بد و همچنین بین حیوانات مرده و بیمار هستند. استفاده از علم و سیستم اتوماسیون کشاورزی مدرن باعث افزایش تولید محصولات می شود.بخشی از کشاورزی شامل ،پرورش حیوانات اهلی ، ماهی ، پرندگان ، گیاهان ، محصولات زراعی و … از طرف دیگر تغییر از کشاورزی سنتی به مدرن به سرمایه نیاز دارد. راهکارهای مبتنی بر این فناوریها با مصرف انرژی بسیار پایین، تا چند سال با تنها یک باتری و بدون نیاز به شارژ مجدد کار میکنند. بسیاری از افراد علاقمند به کاشت زعفران در برخورد اول با کشت زعفران گلخانهای تصور میکنند که مزیت اصلی این روش عدم نیاز به زمین کشاورزی است. بسته به نوع استان در دورههای یکماهه یا دوماهه دسترسی برای خرید آرد یارانهای در دوره بعدی مهیا میشود. افزایش تغییرات اقلیمی، تهدیدی جدی در بعد دسترسی مردم به مواد غذایی، هم برای جوامع روستایی و هم برای جوامع شهری محسوب میشود (5). با کاهش بهرهوری زمینهای زراعی و متعاقبا کاهش درآمد، روابط بازار دچار اختلال شده و کشاورزان خردهپا، حاشیه نشینها و اقلیتهای نژادی با آسیبپذیری بیشتری مواجه میشوند.