اخبار

رشد قابل توجه صادرات آهن اسفنجی

صادرات مقاطع تخت فولادی نیز از ۱۳۶ هزار تن در مجموع چهار ماه ابتدایی ١۴٠١ به ۱۵۸ هزار تن در مدت مشابه سال جاری رسیده که نشان از افزایش ۱۶.۲ درصدی صادرات این مقاطع فولادی دارد.  

پس از آن، یک میلیون و ۸۵ هزار تن محصولات فولادی طی مدت مذکور سال جاری صادر شده که نسبت به ۸۷۶ هزار تن صادراتی در چهار ماهه نخست سال گذشته، ۲۳.۹ درصد بیشتر است.

ظرف چهار ماهه امسال ۹۲۷ هزار تن مقاطع طویل فولادی صادر شده که نسبت به ۷۴۰ هزار تن صادر شده در مدت مشابه سال گذشته ۲۵.۳ درصد افزایش یافته است.

به گزارش ایسنا، بر اساس آماری که توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در اختیار ایسنا قرار گرفت، در مجموع چهار ماهه امسال، دو میلیون و ۷۶۱ هزار تن شمش فولاد صادر شده که بیشترین حجم صادراتی فولادی‌هاست که ۲۴.۹ درصد بیش از میزان صادرلات آن در چهار ماهه ابتدایی سال گذشته است که طی آن دو میلیون و ۲۱۱ هزار تن شمش فولاد (فولاد میانی) صادر شده بود.

در چهار ماهه نخست امسال بیشترین حجم صادرات فولادی‌ها را شمش فولاد با صادرات بالغ بر دو میلیون تن به خود اختصاص داده که قریب به ۲۵ درصد بیش از میزان صادرات آن در مدت مشابه سال گذشته است، اما بیشترین رشد صادرات را آهن اسفنجی به میزان ۲۴۹.۴ درصد به خود اختصاص داده است.

انتهای پیام

https://www.isna.ir/news/1402051811627/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AC%DB%8C

رشد صادرات اما در خصوص آهن اسفنجی رکورد زده و افزایش ۲۴۹.۴ درصدی را به خود اختصاص داده است؛ در حالی که در چهار ماهه نخست سال گذشته حدود ۱۶۶ هزار آهن اسفنجی صادر شده بود، این عدد در مجموع چهار ماهه ۱۴٠٢ به ۵۸۰ هزار تن رسیده که بیشترین رشد صادرات را در این مقایسه آماری ثبت کرده است.