اخبار

رشد قیمت کتاب پایین‌تر از نرخ تورم/ ایران، رتبه نخست کتابخوانی در منطقه را دارد

رشد قیمت کتاب پایین‌تر از نرخ تورم/ ایران، رتبه نخست کتابخوانی در منطقه را دارد
تهران- مجله خبری کشاورزی- معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: رشد قیمت کتاب در ۱۰ سال گذشته کمتر از نرخ تورم بوده است، هرچند این مساله به معنای گران نبودن کتاب نیست، اما هنوز قابلیت خریداری دارد.

https://www.irna.ir/news/85297263/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.