اخبار

رشد ۲۲ درصدی ارزش صادرات محصولات کشاورزی در ۱۰ ماه نخست ۱۴۰۲

رشد ۲۲ درصدی ارزش صادرات محصولات کشاورزی در ۱۰ ماه نخست ۱۴۰۲
تهران- مجله خبری کشاورزی- سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت از رشد ۸.۴ درصدی وزن و ۲۲ درصدی ارزش صادرات محصولات کشاورزی، شیلاتی، دامی و غذایی در ۱۰ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد که لبنیات، پسته و گوجه فرنگی، سه محصول نخست صادراتی کشور در بین محصولات غذایی و کشاورزی ایران در این مدت بودند.

https://www.irna.ir/news/85376875/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B2%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B0-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2