اخبار

رشد ۲ تا نزدیک ۸ درصدی تولید اقلام فولادی

تولید اقلام فولادی از شمش فولاد تا محصولات و مقاطع طویل فولادی و آهن اسفنجی طی دو ماهه نخست امسال، رشد ۲.۸ درصدی تا ۷.۸ درصدی داشته و تنها تولید مقاطع تخت ۱.۴ درصد نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته، کمتر شده است.

پس از آن با فاصله بسیار کم، تولید شمش فولاد در دو ماهه فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری، ۷.۴ درصد نسبت به تولید در دو ماهه نخست سال گذشته بیشتر شده است. در حالیکه طی دو ماهه ابتدایی سال گذشته پنج میلیون و ۸۸۵ هزار تن شمش فولاد در کشور تولید شده بود، این عدد امسال به شش میلیون و ۳۱۹ هزار تن رسیده است.

در دو ماهه سال جاری، تولید محصولات فولادی نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۳.۶ درصدی داشته و به سه میلیون و ۹۳۲ هزار تن رسیده است. در مدت مشابه سال ۱۴۰۱ در مجموع سه  میلیون و ۷۹۷ هزار تن محصول فولادی در کشور تولید شده بود.

درنهایت تولید آهن اسفنجی که بیشترین حجم تولید فولادی‌ها را به خود اختصاص داده، کمتیرن میزان رشد تولید را نسبت به مدت مشابه مورد مقایسه با سال گذشته به میزان ۲.۸ درصد ثبت کرده است.

به گزارش ایسنا، طبق آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد، تولید مقاطع طویل فولادی کشور در دو ماهه ابتدایی سال جاری، بیشترین رشد تولید را نسبت به میزان تولید در مدت مشابه سال گذشته داشته و از دو میلیون و ۲۸ هزار تن به دو میلیون و ۱۸۷ هزار تن رسیده که نشان از افزایش ۷.۸ درصدی دارد.

انتهای پیام

https://www.isna.ir/news/1402033120552/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B2-%D8%AA%D8%A7-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C

طی دو ماهه امسال شش میلیون و ۷۲۳ هزار تن آهن اسفنجی تولید شده است؛ در حالیکه میزان آن در مدت مشابه شش میلیون و ۵۳۷ هزار تن تولیدی بوده است.

در مقابل تنها تولید مقاطع تخت فولادی در مجموع فروردین و اردیبهشت ماه امسال ۱.۴ درصد کاهش را نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ تجربه کرده است و در حالیکه تولید یک میلیون و ۷۶۹ هزار تنی در دو ماهه سال گذشته داشته، در مدت مشابه امسال یک میلیون و ۷۴۵ هزار تن تولید را ثبت کرده است؛ البته تولید این مقطع تنها ۲۴ هزار تن کمتر شده است.